360°

Για τους 360 Μοίρες δημιουργήσαμε  τον κατάλογο παρουσίασης τους και το responsive website. Οι 360 μοίρες είναι μια καινοτόμα εταιρία στατιστικών και αναπτυξιακών επιχειρήσεων. Χρησιμοποιήσαμε περισσότερο χρωματισμό σε σχέση με τον κλάδο τους. Ευχάριστα γραφήματα και όσο το δυνατό λιγότερο βαρετό κείμενο.

 

For 360 Degrees we created their presentation catalogue and the responsive website. The 360 Degrees is an innovative statistics company and business development. We used more color compared to their industry. Pleasant graphics and as little as possible  boring text.

Category

Αφήστε μήνυμα

vvdesign | 360° - vvdesign
class="pirenko_portfolios-template-default single single-pirenko_portfolios postid-78 samba_theme samba_left_nav samba_left_align samba_responsive wpb-js-composer js-comp-ver-5.0 vc_responsive"